Contributie

 

De contributie is gebaseerd op trainingen van 1 1/2 uur. De contributie voor 2 uur trainen wordt nog aangepast.

Contributies 2018/2019

Contributies per kwartaal
€ 66,00 Senioren
€ 78,65 Senioren met extra training
€ 49,50 Jeugd (A/B/C jeugd)
€ 62,15 Jeugd met extra training
€ 38,50 Mini’s
€ 44,00 Recreanten en overige leden

DE CONTRIBUTIE WORDT AUTOMATISCH VAN UW REKENING AFGESCHREVEN(Rabobank NL11RABO0343564157)
De leden die de vereniging NIET gemachtigd hebben, ontvangen een factuur met daarbij € 2,50 aan administratiekosten.
Opzeggingen dienen SCHRIFTELIJK te gebeuren, 3 MAANDEN VOOR DE START VAN HET NIEUWE SEIZOEN, bij het bestuur.